Welkom

De Witloofstappers en -trappers zijn een wandel- en fietsclub met frisse ideeën. We organiseren wandel- en fietstochten, wandel- en fietsweekends, busreizen, GPS-cursussen, geocaching initiaties, enz.

divider

Nieuwsflash 16/05/2020
Corona
Fase 2 van de exitstrategie vanwege
de Federale overheid is aangebroken


Beste Witloofstappers en -trappers,

Fase 2 van de exitstrategie vanwege de Federale overheid is aangebroken. Vanaf maandag a.s. wordt het toegelaten terug in beperkte groep (maximaal 20 personen, mét begeleider, mét respect voor ‘social distancing”) te trainen.

In samenspraak met de trainers (Jef, Jean, André en Annemie) wordt het fietsen op dinsdagavond terug aangeboden:
 • Dinsdag 19/05/2020 19.30 uur. Kerk Berg (Bergstraat Kampenhout) olv. Jef
 • Dinsdag 09/06/2020 19.30 uur. Stadhuis Boortmeerbeek (Pastorijstraat 2, Boortmeerbeek) olv André
 • Dinsdag 23/06/2020 19.30 uur. Kerk Nederokkerzeel (Peperstraat 126, Kampenhout) olv. Jef
 • Dinsdag 07/07/2020 19.30 uur. Sporthal Kortenberg (Wijngaardstraat 1, Kampenhout) olv. Jean
 • Dinsdag 21/07/2020 19.30 uur. Buken Kerk (Bukenstraat, Kampenhout) olv. André
 • Dinsdag 04/08/2020 19.30 uur. Houtem Kerk (hoek Haesendonckstraat en Karel Trekelstraat, Houtem-Vilvoorde) olv. André
 • Dinsdag 18/08/2020 19.30 uur. Humelgem Kerk (Billaststraat, Humelgem-Steenokkerzeel) olv. Jef
 • Dinsdag 01/09/2020 18.30 uur! Gemeenteplein Bertem olv. Jean
OPGELET ! U zal merken dat de laatst voorziene tocht in de reeks plaatsvindt om 18.30 uur (niet om 19.00 uur en niet om 19.30 uur), wat een wijziging is t.a.v. vroegere aankondigingen.

Voorlopig zijn er voorts GEEN WIJZIGINGEN voor de overige activiteiten: alle activiteiten werden afgelast tot en met 7 juni a.s., samen met de wandeltocht van 30 augustus a.s.

Wij hopen tegen het einde van deze maand, begin van de volgende maand beter nieuws te kunnen brengen.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 25/04/2020
Corona
Afgelasting alle activiteiten
tot en met 7 juni


Beste Witloofstappers en -trappers,

Nog steeds geen goed nieuws te melden.

Wij herhalen even, m.b.t. de te nemen maatregelen als gevolg van de coronacrisis, dat wij als bestuur de hiernavolgende maatregelen volgen:
 • in hoofdorde de maatregelen uitgevaardigd door de Belgische en Vlaamse regering(en) (lees Belgium’s exit strategy);
 • in tweede orde de maatregelen uitgevaardigd door de provinciale of gemeentelijke overheden;
 • in ondergeschikte orde de maatregelen uitgevaardigd door onze wandelfederatie “Wandelsport Vlaanderen”.
Vandaag stellen we vast:
 • dat in fase 0 (tot en met 3 mei), fase 1 (4 mei tot en met 17 mei) én fase 2 (18 mei tot en met 7 juni) van de exit-strategie alleen essentiële of dringende verplaatsingen zijn toegelaten; mensen moeten dus in essentie thuis blijven;
 • dat sportactiviteiten weliswaar vanaf de start van fase 2 (18 mei) mogelijks terug toegelaten zullen worden (na evaluatie van het verloop van de verspreiding van COVID 19) voor meer dan 2 personen, maar dat daarbij nog niet duidelijk is hoeveel er dat dan zijn (alvast geen grotere groepen) én dat bijeenkomsten mét respect voor “social distancing” zullen moeten verlopen;
 • dat tot aan de start van fase 3 (8 juni) alvast alle niet essentiële reizen binnen België en naar het buitenland verboden zijn (terwijl vanaf 18 mei wellicht wel ééndagsexcursies in het binnenland mogelijks zullen toegelaten worden, “na overleg”);
 • dat meerdaagse reizen binnen en buiten België; het openen van toeristische attracties, dierentuinen, pretparken, enz., en kleinere openluchtevenementen ten vroegste (mogelijks dan nog) vanaf 8 juni toegelaten zijn, terwijl alle massa-evenementen tot en met 31 augustus verboden zijn (hoewel er nog geen sluitende definitie is van wat een massa-event dan is);
 • dat in alle fasen van de exit-strategie “social distancing” (het bewaren van minstens 1,5 m. afstand) verplicht gehanteerd moet blijven;
 • dat ook de wandelfederatie alle wandeltochten tot 30 juni al afgeschaft heeft en de mogelijkheid biedt aan alle organisatoren om hun wandeltochten tot en met 31 augustus af te schaffen;
 • dat de gemeente Kampenhout – op vordering van de provincie Vlaams-Brabant – intussen begonnen is met het aanleggen van een lijst van activiteiten, waaronder onze wandeltocht van zondag 30 augustus, die mogelijks kunnen gequalificeerd worden als “massa-event”;
 • dat de horeca voor 8 juni (aanvang fase 3) zijn deuren niet mag openen.
Daarom hebben we alvast besloten:
 1. dat er in de maand april geen clubblad zal verschijnen;
 2. dat de wandeltocht met start in de sporthal Kampenhout van 30 augustus a.s. niet zal georganiseerd worden; (evenmin dus de voorbereidingsvergadering van 27 juli);
 3. dat alle activiteiten van De Witloofstappers en -trappers tot en met dinsdag 7 juni a.s. afgelast worden. Daaronder vallen de vrijdagnamiddagwandelingen, de donderdagavondtochten, de dinsdagavondfietstochten, de Vlaamse wandeldag, het fietsweekend, de voorbereidingsvergadering op het fietsweekend, de dagwandeling op Hemelvaart, de twee gratis wandeltochten, de bestuursvergadering, de conditiewandeling, de “Gezonde wandeling” én de culinaire wandeling.
We lopen nog niet vooruit met een beslissing omtrent de andere activiteiten voor de maanden juni, juli en augustus, maar men dient zich ervan bewust te zijn dat naar alle waarschijnlijkheid ook de activiteiten van die maanden geheel of minstens gedeeltelijk niet zullen doorgaan. De Algemene Vergadering wordt, in overeenstemming met het Ministerieel besluit daarover, schriftelijk georganiseerd (meer nieuws volgt).

Van zodra beslissingen definitief vallen worden alle inschrijvingsgelden en/of waarborgen voor de activiteiten METEEN teruggestort. Alle terugstortingen gebeuren op de rekeningen waarmee de betaling verricht werd. Om die reden zullen wij in de loop van deze week de inschrijvingen en/of waarborgen voor het fietsweekend en de culinaire wandeling terugstorten.

Het bestuur werkt aan een nieuwe planning voor het najaar.

Samen met u hoop ik op betere tijden.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 30/03/2020
Corona
Afgelasting alle activiteiten
tot en met 3 mei


Beste Witloofstappers en -trappers,

Geen goed nieuws opnieuw.

M.b.t. de te nemen maatregelen als gevolg van de coronacrisis volgen wij als bestuur:
 • in hoofdorde de maatregelen uitgevaardigd door de Belgische en Vlaamse regering(en);
 • in tweede orde de maatregelen uitgevaardigd door onze wandelfederatie “Wandelsport Vlaanderen”;
 • in ondergeschikte orde de maatregelen uitgevaardigd door de provinciale of gemeentelijke overheden.
Vandaag:
 • werden door de regeringen de aanvankelijke restrictieve maatregelen uitgebreid tot en met 19 april;
 • werden alle activiteiten (bv. alle wandeltochten) door de wandelfederatie afgeschaft tot en met zondag 3 mei;
 • worden door de gemeente Kampenhout alle evenementen verboden tot 1 juni a.s.
Daarom hebben we alvast besloten alle activiteiten van De Witloofstappers en -trappers af te gelasten tot en met zondag 3 mei a.s. Daaronder vallen de vrijdagnamiddagwandelingen, de vrijdagnamiddagfietstocht, de dinsdagavondfietstocht, de busreis naar Sluis, de Vlaamse wandeldag, de conditiewandelingen en de verkoopdag kledij.

We lopen nog niet vooruit met een beslissing omtrent de rest van de maand mei en de maand juni, maar men dient zich ervan bewust te zijn dat naar alle waarschijnlijkheid ook de activiteiten van die maanden geheel of minstens gedeeltelijk niet zullen doorgaan.

Van zodra de beslissing definitief valt worden alle waarborgen voor de activiteiten (wandelweekend, fietsweekend en culinaire wandeling) METEEN teruggestort. In de loop van deze week zullen we ook al de eventuele betaalde inschrijvingen voor de busreis van 2 mei terugstorten. Alle terugstortingen gebeuren op de rekeningen waarmee de betaling verricht werd.

Het bestuur werkt aan een nieuwe planning voor het najaar.

Samen met u hoop ik op betere tijden.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 13/03/2020
Corona
Afgelasting alle activiteiten
tot en met 19 april


Beste Witloofstappers en -trappers,

In de geest van het burgemeestersbesluit van de zone KASTZE, tevens schatplichtig aan de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad die het Nationaal Rampenplan in werking stelde én gelet op het besluit van de Wandelfederatie om alle wandeltochten en vergaderingen af te gelasten, nemen wij ook vanuit De Witloofstappers en -trappers het besluit om alle activiteiten van De Witloofstappers en -trappers tot en met zondag 19 april a.s. (het einde van de paasvakantie) af te gelasten.

Dat betekent onder meer dat er GEEN bestuursvergaderingen zijn, geen wandelen op vrijdagnamiddag, geen zwerfvuilactie (die van de gemeente waarmee onze actie samenviel is overigens eveneens afgeschaft), geen fietsen op vrijdagnamiddag, geen kledijverkoop, geen conditiewandeling en geen cursus GPS for dummies.

Dit besluit nemen we niet lichtzinnig. We moeten nu eenmaal beseffen dat een zeer grote deel van onze leden tot de verhoogde risicogroepen behoren en vatbaarder zijn voor zeer ernstige tot zelfs dodelijke gevolgen van het coronavirus.

Behoudens andersluidende berichtgevingen gaan al onze activiteiten terug van start na de paasvakantie en dus vanaf maandag 20 april a.s.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Groene gemeente

Kampenhout is gelegen in de Brabantse laagvlakte en is gekend als dé witloofstreek van Midden-Brabant. De gemeente is begrensd door het druk bevaarde kanaal Leuven-Dijle, door de luchthaven van Zaventem en ligt via de “Chaussée d’Haecht” nog eens dichtbij Brussel. Maar toch is het een ongelofelijk groene gemeente met de mooie natuurgebieden "Torfbroek" en "Ter Bronnen" met een zeer zeldzame biotoop. Wandelaars kunnen kennismaken met talrijke geklasseerde gebouwen, monumenten, oude hoeven en kastelen, rustieke landschappen en bossen.

divider

Contact

Voor meer informatie contacteer via e-mail: voorzitter@witloofstappers.be.

We zijn ook actief op Facebook:

divider

Sponsors

Met dank aan onze sponsors:

Sponsor2


Sponsor7


Sponsor8