Welkom

De Witloofstappers en -trappers zijn een wandel- en fietsclub met frisse ideeën. We organiseren wandel- en fietstochten, wandel- en fietsweekends, busreizen, GPS-cursussen, geocaching initiaties, enz.

divider

Coronawandeling 7 / 15 / 20 km

De Witloofstappers en -trappers bieden u drie Coronawandelingen aan, doorheen de velden en de bossen die Kampenhout rijk is. Start aan de kerk van Kampenhout (hoek Kerkstraat en Dorpsstraat). U kan kiezen tussen 7, 15 of 20 km. Van 6 december 2020 tot en met 8 januari 2021 was het parcours bepijld, nu bieden we u de wandelingen in digitaal formaat aan via RouteYou.com. U kunt daarvoor onderstaande links gebruiken:

Coronawandeling1

Coronawandeling2

divider

Nieuwsflash 15/01/2021
Corona deel 10
Alle activiteiten tot 1 maart 2021 worden geschrapt


Beste Witloofstappers en -trappers,

In uitvoering van de huidige door de regering getroffen maatregelen (update 13 januari 2021) wordt beslist de eerder genomen beslissing tot afgelasting van alle activiteiten te handhaven tot en met 01.03.2021. En dus:
 • geen vrijdagnamiddag wandel- of fietstochten;
 • geen grote wandeltochten (niet onze eigen wandeltocht van 21 februari a.s. maar ook niet de wandeltochten van andere clubs);
 • en dus ook geen gratis wandeltochten bij andere clubs (zoals die welke voorzien was op 24 januari a.s.).
Het uitgestippelde parcours van de coronawandeling (7/15/20 km.) dat van 6 december 2020 tot en met 8 januari 2021 bepijld werd, maar thans niet meer, kan men wel nog steeds volgen via RouteYou. Meer informatie zie hierboven.

We herhalen nog even dat we als alternatief voor onze afgeschafte tocht van 21 februari a.s. ons wél geëngageerd hebben, corona of niet, om deel te nemen aan de "nationale wandeldag" van 25 april 2021. Die dag organiseren we een beperkte maar volledig uitgepijlde wandeltocht op grondgebied Kampenhout. ZELFS indien massa-events nog niet kunnen doorgaan, dan nog zal het parcours uithangen. Noteer het alvast in uw agenda. (Het bijzondere is dat op exact dezelfde dag ook alle andere deelnemende clubs in Vlaanderen ook een parcours zullen aanbieden.)

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 30/10/2020
Corona deel 9
Alle activiteiten tot 15 januari 2021 blijven geschrapt


Beste Witloofstappers en -trappers,

In uitvoering van de huidige door de regering getroffen maatregelen (update 27 november 2020) wordt beslist de eerder genomen beslissing tot afgelasting van alle activiteiten te handhaven tot en met 15.01.2020. En dus:
 • geen busreizen;
 • geen vrijdagnamiddag wandel- of fietstochten;
 • geen halve dag wandeling;
 • geen ledenfeest;
 • geen grote wandeltochten (en ook geen gratis wandeltochten bij andere clubs).
Ter vervanging voorzien we een permanent bepijlde coronawandeling (7/15/20 km.) vanaf 6 december a.s. tot en met 8 januari a.s. Meer informatie zie hierboven.

De nieuwjaarsreceptie zal zoals eerder aangekondigd niet fysiek doorgaan, maar we zullen er wel één elektronische organiseren. We hopen dat we op die manier iedereen die dat wil nog eens bij elkaar te brengen, zij het op een online, virtuele manier. (Een computer om op het web te surfen zal volstaan om de virtuele receptie te volgen.)

We bevestigen nogmaals dat ook de grote eigen wandeltocht van 21 februari 2021 niet door gaat. Niet alleen zal de coronacrisis wellicht massa-events (nog) niet toelaten, maar bovendien is een degelijke voorbereiding in de gegeven omstandigheden onmogelijk.

Als alternatief hebben we ons wél geëngageerd, corona of niet, om deel te nemen aan de "nationale wandeldag" van 25 april 2021. Die dag organiseren we een beperkte maar volledig uitgepijlde wandeltocht op grondgebied Kampenhout. ZELFS indien massa-events nog niet kunnen doorgaan, dan nog zal het parcours uithangen voor minstens enkele dagen op rij. Noteer het alvast in uw agenda. (Het bijzondere is dat op exact dezelfde dag ook alle andere deelnemende clubs in Vlaanderen ook een parcours zullen aanbieden.)

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 30/10/2020
Corona deel 8
Alle activiteiten tot eind 2020 worden afgelast


Beste Witloofstappers en -trappers,

In uitvoering van de huidige door de regering getroffen maatregelen heeft het bestuur van de Witloofstappers beslist met onmiddellijke ingang alle activiteiten af te gelasten, in ieder geval reeds tot en met 31.12.2020. En dus:
 • geen busreizen
 • geen vrijdagnamiddag wandel- of fietstochten
 • geen halvedagwandeling
 • geen ledenfeest
 • geen grote wandeltochten (en ook geen gratis wandeltochten bij andere clubs)
De nieuwjaarsreceptie zal evenmin fysiek doorgaan, maar we zullen er wel een elektronische organiseren. We hopen dat we op die manier iedereen die dat wil nog eens bij elkaar te brengen, zij het op een online, virtuele manier. (Een computer om op het web te surfen zal volstaan om de virtuele receptie te volgen.)

Ook de wandeltocht van 21 februari 2021 gaat niet door. Niet alleen zal de coronacrisis wellicht massa-events (nog) niet toelaten, maar bovendien is een degelijke voorbereiding in de gegeven omstandigheden onmogelijk.

Als alternatief hebben we ons wél geengageerd, corona of niet, om deel te nemen aan de "nationale wandeldag" van 25 april 2021. Die dag organiseren we een beperkte maar volledig uitgepijlde wandeltocht op grondgebied Kampenhout. ZELFS indien massa-events nog niet kunnen doorgaan, dan nog zal het parcours uithangen voor minstens enkele dagen op rij. Noteer het alvast in uw agenda. (Het bijzondere is dat op exact dezelfde dag ook alle andere deelnemende clubs in Vlaanderen ook een parcours zullen aanbieden.)

Het was een annus horribilis, een verschrikkelijk jaar voor iedereen. Toch hopen we dat iedereen blijft wandelen en fietsen, desnoods in zeer beperkte kring en dat we elkaar volgend jaar opnieuw kunnen omhelzen.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 30/07/2020
Corona deel 7
De maatregelen werden (behalve voor de provincie Antwerpen) NIET verstrengd


Beste Witloofstappers en -trappers,

Gelet op de Nationale Veiligheidsraad d.d. 27 juli 2020.

De maatregelen m.b.t. het beoefenen van sport in clubverband werden (behalve voor de provincie Antwerpen) NIET verstrengd.

Dat wil zeggen dat normaal gesproken de donderdagavondwandelingen, de vrijdag-na-de-noen-wandelingen, de conditiewandelingen, de dinsdagavondfietstochten, de vrijdagnamiddagfietstochten en de fietsééndaagse kunnen doorgaan onder deze (door de wet opgelegde) voorwaarden:
 • met maximum 50 personen;
 • onder leiding van een begeleider (het is verplicht zijn/haar aanwijzingen te volgen tijdens de begeleiding);
 • met behoud van social distancing en dus wandelt iedereen 1,5 m. van elkaar en behoudt die afstand ook in alle richtingen, ook tijdens alle momenten van rust;
 • met aandacht voor de (hand)hygiënemaatregelen (handen wassen en/of ontsmetten bij aanrakingen bv. van klevers of van seingeversbandje of… , niezen in papieren zakdoek en in vuilbak of niezen in de elleboog, enz.);
 • met respect voor de regels van de horecazaken die eventueel bezocht worden (bv. maximaal 10 personen aan één tafel, bv. verplicht op de plaats blijven zitten, bv. toegewezen plaatsen innemen, enz.);
 • met de verantwoordelijkheidszin om NIET deel te nemen indien u (zelfs minimaal - koorts heeft en indien u zelfs beperkt ziek voelt of hoest.).
Evenwel, op advies van de wandelfederatie, omdat alle instanties de burgers en de sportbeoefenaars oproepen om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, zullen we starten in 2 groepen van telkens maximaal ongeveer 20 personen. De beide aangestelde begeleiders worden gevraagd, wanneer de groep het aantal van 20 personen overschrijdt, elk één groep te begeleiden en de eerste groep ongeveer een dikke 5 minuten voorsprong te geven. De verantwoordelijken moeten een lijst van deelnemers (naam + telefoon of e-mailadres) bijhouden.

De eerste vrijdagnamiddag fietstocht van de winterreeks (18 september) start aan de kerk van Putte-Grasheide, in de provincie Antwerpen. Daar is het beoefenen van sport in clubverband begrensd tot 10 personen. Wie wil deelnemen laat daarom een bericht achter in de WhatsApp “Fietsgroep” of stuurt een bericht aan de hoofdverantwoordelijke, Jef Rahier via 0478.28.30.25.

Bovendien moet iedereen boven de leeftijd van 12 jaar altijd een mondmasker bij zich hebben. Je moet het verplicht dragen wanneer de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting niet tijdens het intensief sporten. Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.

Voor alle duidelijkheid blijft de eigen wandeltocht – normaal voorzien voor zondag 30 augustus – afgeschaft!

Over het lot van het wandelweekend voor gevorderden (normaal voorzien van donderdag 10 september tot en met zondag 13 september 2020) zal beslist worden net na 15 augustus a.s., op basis van de stand van zaken van dat moment.

Met vriendelijke groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 19/06/2020
Corona deel 6
Hervatting van een aantal activiteiten
in de loop van de maand juli


Beste Witloofstappers en -trappers,

In de vorige nieuwsflash d.d. 4 juni l.l. hebben we al aangekondigd dat een aantal activiteiten in de loop van de maand juli zullen hervat worden.

1. Voor alle duidelijkheid nog eens herhalen dat de donderdagavondwandelingen en de vrijdagnamiddag wandelingen heropgestart worden van de komende maand juli. De dinsdagavond fietstochten waren reeds hernomen.

OPGELET! Deze wandel- en fietstochten moeten wettelijk verplicht doorgaan:
 • met maximum 50 personen (dat zal wel geen problemen scheppen);
 • onder leiding van een begeleider (het is verplicht zijn/haar aanwijzingen te volgen tijdens de begeleiding);
 • met behoud van social distancing en dus wandelt/fietst iedereen 1,5 m. van elkaar en behoudt die afstand ook in alle richtingen ook tijdens alle momenten van rust;
 • met aandacht voor de (hand)hygiënemaatregelen (handen wassen en/of ontsmetten bij aanrakingen bv. van klevers of van seingeversbandje of… , niezen in papieren zakdoek en in vuilbak of niezen in de elleboog, enz.);
 • met respect voor de regels van de horecazaken die eventueel bezocht worden (bv. maximaal 10 personen aan één tafel, bv. verplicht op de plaats blijven zitten, bv. toegewezen plaatsen innemen, enz.);
 • met de verantwoordelijkheidszin om NIET deel te nemen indien u – zelfs minimaal - koorts heeft en indien u – zelfs beperkt - ziek voelt of hoest.
Data:
 • donderdag 2 juli (wandelen) 19.30 uur Golfclub Kampenhout
 • vrijdag 3 juli (wandelen) 13.00 uur Café Beire Fluit, hoek Laarstraat/Neerstraat Nederokkerzeel
 • dinsdag 7 juli (fietsen) 19.30 uur sporthal Kortenberg (Wijngaardstraat 1)
 • donderdag 9 juli (wandelen) 19.30 uur Kerk van Kwerps (Frituur, Kasteelstraat 1)
 • donderdag 16 juli (wandelen) 19.30 uur Kerk van Kampenhout
 • vrijdag 17 juli (wandelen) 13.00 uur Café Beire Fluit, hoek Laarstraat/Neerstraat Nederokkerzeel
 • dinsdag 21 juli (fietsen) 19.30 uur Kerk van Buken
 • donderdag 23 juli (wandelen) 19.30 uur Kerk van Relst
 • donderdag 30 juli (wandelen) 19.30 uur Kerk van Nederokkerzeel
2. NIEUWE DATA voor de conditiewandelingen die niet konden doorgaan.

De conditiewandelingen die geannuleerd werden omwille van de COVID-19 problematiek, willen we tijdens de zomervakantie nog inhalen.
 • Zondag 12 juli: Place du Perron, 4900 Spa - 22km en 650hm, carpool vertrek om 7u20 op carpool parking Kampenhout-Sas (dat is een extra inloper, die stond eerst niet op het programma)
 • Zondag 9 augustus: Chaussée des Alpinistes 22, 5500 Dinant/Freyr - 26km en 800hm, carpool om 7u20 op Gemeenteplein Kampenhout
 • Zondag 30 augustus: Sedoz 5, 4920 Remouchamps/Aywaille (naast café Le Ninglinspo) - 28km en 1000hm, carpool om 7u20 op carpoolparking Kampenhout-Sas
Liefst vooraf inschrijven per mail via marijke@witloofstappers.be

Dat alles onder voorbehoud dat het niet té heet is op die dagen, want zo'n inspanningen leveren als het zo warm is, is niet gezond.

OPGELET! Deze wandeltochten moeten wettelijk verplicht doorgaan:
 • met maximum 50 personen (dat zal wel geen problemen scheppen);
 • onder leiding van een begeleider (het is verplicht zijn/haar aanwijzingen te volgen tijdens de begeleiding);
 • met behoud van social distancing en dus wandelt iedereen 1,5 m. van elkaar en behoudt die afstand ook in alle richtingen ook tijdens alle momenten van rust;
 • met aandacht voor de (hand)hygiënemaatregelen (handen wassen en/of ontsmetten bij aanrakingen bv. van klevers of van seingeversbandje of… , niezen in papieren zakdoek en in vuilbak of niezen in de elleboog, enz.);
 • met respect voor de regels van de horecazaken die eventueel bezocht worden (bv. maximaal 10 personen aan één tafel, bv. verplicht op de plaats blijven zitten, bv. toegewezen plaatsen innemen, enz.);
 • met de verantwoordelijkheidszin om NIET deel te nemen indien u – zelfs minimaal - koorts heeft en indien u – zelfs beperkt - ziek voelt of hoest.
3. Algemene vergadering

Zoals in de vorige nieuwsflash aangekondigd is er de Algemene Vergadering voor de vaste leden op 27 juli a.s. om 19.30 uur. Locatie wordt bekend gemaakt via uitnodiging.

Met vriendelijke groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 04/06/2020
Corona deel 5
Fase 3 van de exitstrategie vanwege
de Federale overheid is aangebroken


Beste Witloofstappers en -trappers,

Fase 3 van de exitstrategie vanwege de Federale overheid is aangebroken. Het slechte nieuws is dat de versoepelingen die voorzien zijn voor de maand juni 2020 nog niet van die aard zijn dat wij zomaar al onze activiteiten kunnen hernemen (zie het overzicht hieronder mét enige duiding). Het goede nieuws is dat wij vanaf 2 juli wèl een aantal dingen zullen hervatten, zoals de vrijdag na de noen wandelingen en de donderdagavondtochten (meer nieuws hierover volgt tegen het einde van juni).

Overzicht van activiteiten in juni 2020:

1. Vrijdag na de noen wandelingen (5 juni en 19 juni) gaan nog steeds NIET door. We zijn er immers van overtuigd dat wij de manier waarop wij deze wandelingen samen beleven nog niet echt kunnen aanbieden. De reglementering voorziet enerzijds dat groepsbijeenkomsten nog steeds worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant). Georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd. Ook de horeca kan terug opengaan, maar het ontvangen van meerdere wandelaars in groep blijft nog steeds onbegonnen werk omwille van de geldende restricties (bv. anderhalve meter tussen de tafels, maximaal 10 personen aan eenzelfde tafel, geen bezoek van de ene tafel aan de andere tafel toegelaten, anderhalve meter tussen de binnenkomende bezoekers, enz...).

In juli proberen we het wèl weer, want dan zijn sportactiviteiten in groepen van 50 personen (weliswaar mét respect voor social distancing) wél toegelaten.

2. Omwille van dezelfde redenering gaan ook de donderdagavondtochten (4, 11, 18 én 25 juni) nog steeds NIET door.

In juli proberen we het wèl weer!

3. Zoals in de vorige nieuwsflash medegedeeld gaan de dinsdagavond fietstochten WEL terug door.
 • 9 juni met start aan de kerk van Boortmeerbeek om 19.30 uur
 • 23 juni met start aan de kerk van Nederokkerzeel om 19.30 uur.
4. De culinaire busreis van 28 juni naar Stevensweert (Nederland) gaat NIET door.

Hoewel reizen in het binnenland vanaf 8 juni terug toegestaan is (en naar het buitenland vanaf 15 juni), toch zijn er enkele redenen waarom de culinaire busreis afgeschaft wordt:
 • social distancing geldt ook binnen in de bussen, waardoor het verplaatsen per bus die groot genoeg is, alvast beperkt is tot maximaal 12 personen die ver genoeg van elkaar plaats moeten nemen;
 • verwacht wordt dat er verdere versoepeling komt vanaf 8 of 15 juni of… (bv. verwacht de sector dat er 24 personen op een bus zullen mogen plaatsnemen) MAAR dit vereist dat de regering het sectorspecifieke protocol (autocars) tijdig bekend maakt dat moet nageleefd worden; dat zal volgens de sector onder meer voorzien in maatregelen die verband houden met het installeren van plexiglas in de bussen, opmaken van circulatieplannen, enz.
 • onze busmaatschappij heeft laten weten deze eventuele bijkomende inspanningen/investeringen niet te zullen doen en de verdere verspoeling van de maatregelen af te wachten alvorens zij terug aan de slag gaan; in de praktijk hebben ze nu al alle busreizen zelf geannuleerd tot en met eind augustus 2020;
 • omwille van het ontbreken vandaag van het sectorspecifieke protocol kan er ook momenteel nog geen andere busfirma gecontracteerd worden;
 • ook de culinaire belevenis zelf staat onder druk, wanneer het gaat om een grotere groep, bv. van 30 personen, omwille van de specifieke maatregelen die er gelden voor de horeca (weliswaar gaat het hier in dit geval om de Nederlandse regels).
5. Het wandelweekend (van vrijdag 12 juni tot en met zondag 14 juni) gaat NIET door.

We hebben zo lang mogelijk gewacht om de knoop door te hakken. We zijn er echter van overtuigd dat het wandelweekend niet te organiseren valt op een typisch warme, intense, ja misschien zelfs enigszins Bourgondische manier die ons zo eigen is.

Zo blijft vnl. de regel (zie hierboven) dat groepsbijeenkomsten tot maximaal 10 personen beperkt moeten blijven, parten spelen, net zoals de regel voor het beperken van het aantal deelnemers die in groep zouden wandelen, dan nog mét respect voor social distancing. Ook de hotelsector die ons zou ontvangen, moet het sectorspecifieke protocol (dat wèl reeds bestaat) naleven met heel wat beperkingen vandien. Onder meer zou het aantal beschikbare kamers slechts beperkt in aantal zijn.

We hebben echter met het hotel (dat zelf nog talrijke voorbereidingen dient te treffen alvorens definitief van start te kunnen gaan) de reservatie reeds vastgelegd voor volgend jaar van vrijdag 11 juni tot en met zondag 13 juni 2021!

Wie zich eerder voor het wandelweekend inschreef en een waarborg stortte zal deze waarborg ten laatste volgende week volledig terug gestort krijgen op zijn/haar rekening (dezelfde rekening als waarmee de inschrijving gebeurde).

6. Bestuursvergadering.

In de loop van de maand juni zal een virtuele bestuursvergadering gehouden worden. Meer info volgt via aparte mailing aan de bestuursleden.

7. De algemene vergadering normaal voorzien op vrijdag 19 juni 2020 gaat op alternatieve manier door.

De wetgeving laat ons toe – in deze coronatijden – om de jaarlijkse vergadering a) virtueel te houden, b) beperkt in tijd uit te stellen. De Witloofstappers en -trappers hebben daarom beslist de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering in twee delen te organiseren.

DEEL 1. Ten laatste tegen de oorspronkelijk voorziene vergaderdatum, vrijdag 19 juni 2020 om 19.30 uur, zal u de uitnodiging én de bijhorende stukken via mail ontvangen.

Wie één jaar lid is en te kennen geeft vast lid van de vzw De Witloofstappers en -trappers te willen worden of blijven, kan als stemgerechtigd lid deelnemen aan de jaarlijkse algemene vergadering indien voldaan wordt aan de voorwaarden daartoe, zoals voorzien in de statuten en/of huishoudelijk reglement.

Wie vast lid wil worden/blijven en dus mee het beleid van de vereniging wil bepalen, wordt verzocht het bijgevoegd formulier ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de secretaris van de vereniging, Viviane Bulté, op het adres Loverdal 26 te 1910 Berg, uiterlijk tegen vrijdag 19 juni 2020 a.s. De tekst van het formulier kan ook overgenomen worden in een e-mail die, verder aangevuld, doorgezonden dient te worden naar viviane.bulte@telenet.be

DEEL II. Op maandag 27 juli 2020 om 19.30 uur wordt de eigenlijke vergadering gehouden. We komen mét respect voor social distancing, hygiënemaatregelen en eventuele protocollen die door de overheid opgelegd worden, bijeen op een locatie die nog nader bepaald zal worden.

Indien tegen die datum de fysieke bijeenkomst niet zou toegelaten of aangewezen zijn, zal zij vervangen worden door een virtuele vergadering. Via skypemeeting zal iedereen kunnen inloggen en de vergadering virtueel volgen. (Wie geen skype geïnstalleerd heeft op zijn computer kan inbellen op een speciaal telefoonnummer én een code doorgeven, waardoor hij in de vergadering rechtstreeks inbelt en met iedereen kan communiceren.)

Hartelijke groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 16/05/2020
Corona deel 4
Fase 2 van de exitstrategie vanwege
de Federale overheid is aangebroken


Beste Witloofstappers en -trappers,

Fase 2 van de exitstrategie vanwege de Federale overheid is aangebroken. Vanaf maandag a.s. wordt het toegelaten terug in beperkte groep (maximaal 20 personen, mét begeleider, mét respect voor ‘social distancing”) te trainen.

In samenspraak met de trainers (Jef, Jean, André en Annemie) wordt het fietsen op dinsdagavond terug aangeboden:
 • Dinsdag 19/05/2020 19.30 uur. Kerk Berg (Bergstraat Kampenhout) olv. Jef
 • Dinsdag 09/06/2020 19.30 uur. Stadhuis Boortmeerbeek (Pastorijstraat 2, Boortmeerbeek) olv André
 • Dinsdag 23/06/2020 19.30 uur. Kerk Nederokkerzeel (Peperstraat 126, Kampenhout) olv. Jef
 • Dinsdag 07/07/2020 19.30 uur. Sporthal Kortenberg (Wijngaardstraat 1, Kampenhout) olv. Jean
 • Dinsdag 21/07/2020 19.30 uur. Buken Kerk (Bukenstraat, Kampenhout) olv. André
 • Dinsdag 04/08/2020 19.30 uur. Houtem Kerk (hoek Haesendonckstraat en Karel Trekelstraat, Houtem-Vilvoorde) olv. André
 • Dinsdag 18/08/2020 19.30 uur. Humelgem Kerk (Billaststraat, Humelgem-Steenokkerzeel) olv. Jef
 • Dinsdag 01/09/2020 18.30 uur! Gemeenteplein Bertem olv. Jean
OPGELET! U zal merken dat de laatst voorziene tocht in de reeks plaatsvindt om 18.30 uur (niet om 19.00 uur en niet om 19.30 uur), wat een wijziging is t.a.v. vroegere aankondigingen.

Voorlopig zijn er voorts GEEN WIJZIGINGEN voor de overige activiteiten: alle activiteiten werden afgelast tot en met 7 juni a.s., samen met de wandeltocht van 30 augustus a.s.

Wij hopen tegen het einde van deze maand, begin van de volgende maand beter nieuws te kunnen brengen.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 25/04/2020
Corona deel 3
Afgelasting alle activiteiten
tot en met 7 juni


Beste Witloofstappers en -trappers,

Nog steeds geen goed nieuws te melden.

Wij herhalen even, m.b.t. de te nemen maatregelen als gevolg van de coronacrisis, dat wij als bestuur de hiernavolgende maatregelen volgen:
 • in hoofdorde de maatregelen uitgevaardigd door de Belgische en Vlaamse regering(en) (lees Belgium’s exit strategy);
 • in tweede orde de maatregelen uitgevaardigd door de provinciale of gemeentelijke overheden;
 • in ondergeschikte orde de maatregelen uitgevaardigd door onze wandelfederatie “Wandelsport Vlaanderen”.
Vandaag stellen we vast:
 • dat in fase 0 (tot en met 3 mei), fase 1 (4 mei tot en met 17 mei) én fase 2 (18 mei tot en met 7 juni) van de exit-strategie alleen essentiële of dringende verplaatsingen zijn toegelaten; mensen moeten dus in essentie thuis blijven;
 • dat sportactiviteiten weliswaar vanaf de start van fase 2 (18 mei) mogelijks terug toegelaten zullen worden (na evaluatie van het verloop van de verspreiding van COVID 19) voor meer dan 2 personen, maar dat daarbij nog niet duidelijk is hoeveel er dat dan zijn (alvast geen grotere groepen) én dat bijeenkomsten mét respect voor “social distancing” zullen moeten verlopen;
 • dat tot aan de start van fase 3 (8 juni) alvast alle niet essentiële reizen binnen België en naar het buitenland verboden zijn (terwijl vanaf 18 mei wellicht wel ééndagsexcursies in het binnenland mogelijks zullen toegelaten worden, “na overleg”);
 • dat meerdaagse reizen binnen en buiten België; het openen van toeristische attracties, dierentuinen, pretparken, enz., en kleinere openluchtevenementen ten vroegste (mogelijks dan nog) vanaf 8 juni toegelaten zijn, terwijl alle massa-evenementen tot en met 31 augustus verboden zijn (hoewel er nog geen sluitende definitie is van wat een massa-event dan is);
 • dat in alle fasen van de exit-strategie “social distancing” (het bewaren van minstens 1,5 m. afstand) verplicht gehanteerd moet blijven;
 • dat ook de wandelfederatie alle wandeltochten tot 30 juni al afgeschaft heeft en de mogelijkheid biedt aan alle organisatoren om hun wandeltochten tot en met 31 augustus af te schaffen;
 • dat de gemeente Kampenhout – op vordering van de provincie Vlaams-Brabant – intussen begonnen is met het aanleggen van een lijst van activiteiten, waaronder onze wandeltocht van zondag 30 augustus, die mogelijks kunnen gequalificeerd worden als “massa-event”;
 • dat de horeca voor 8 juni (aanvang fase 3) zijn deuren niet mag openen.
Daarom hebben we alvast besloten:
 1. dat er in de maand april geen clubblad zal verschijnen;
 2. dat de wandeltocht met start in de sporthal Kampenhout van 30 augustus a.s. niet zal georganiseerd worden; (evenmin dus de voorbereidingsvergadering van 27 juli);
 3. dat alle activiteiten van De Witloofstappers en -trappers tot en met dinsdag 7 juni a.s. afgelast worden. Daaronder vallen de vrijdagnamiddagwandelingen, de donderdagavondtochten, de dinsdagavondfietstochten, de Vlaamse wandeldag, het fietsweekend, de voorbereidingsvergadering op het fietsweekend, de dagwandeling op Hemelvaart, de twee gratis wandeltochten, de bestuursvergadering, de conditiewandeling, de “Gezonde wandeling” én de culinaire wandeling.
We lopen nog niet vooruit met een beslissing omtrent de andere activiteiten voor de maanden juni, juli en augustus, maar men dient zich ervan bewust te zijn dat naar alle waarschijnlijkheid ook de activiteiten van die maanden geheel of minstens gedeeltelijk niet zullen doorgaan. De Algemene Vergadering wordt, in overeenstemming met het Ministerieel besluit daarover, schriftelijk georganiseerd (meer nieuws volgt).

Van zodra beslissingen definitief vallen worden alle inschrijvingsgelden en/of waarborgen voor de activiteiten METEEN teruggestort. Alle terugstortingen gebeuren op de rekeningen waarmee de betaling verricht werd. Om die reden zullen wij in de loop van deze week de inschrijvingen en/of waarborgen voor het fietsweekend en de culinaire wandeling terugstorten.

Het bestuur werkt aan een nieuwe planning voor het najaar.

Samen met u hoop ik op betere tijden.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 30/03/2020
Corona deel 2
Afgelasting alle activiteiten
tot en met 3 mei


Beste Witloofstappers en -trappers,

Geen goed nieuws opnieuw.

M.b.t. de te nemen maatregelen als gevolg van de coronacrisis volgen wij als bestuur:
 • in hoofdorde de maatregelen uitgevaardigd door de Belgische en Vlaamse regering(en);
 • in tweede orde de maatregelen uitgevaardigd door onze wandelfederatie “Wandelsport Vlaanderen”;
 • in ondergeschikte orde de maatregelen uitgevaardigd door de provinciale of gemeentelijke overheden.
Vandaag:
 • werden door de regeringen de aanvankelijke restrictieve maatregelen uitgebreid tot en met 19 april;
 • werden alle activiteiten (bv. alle wandeltochten) door de wandelfederatie afgeschaft tot en met zondag 3 mei;
 • worden door de gemeente Kampenhout alle evenementen verboden tot 1 juni a.s.
Daarom hebben we alvast besloten alle activiteiten van De Witloofstappers en -trappers af te gelasten tot en met zondag 3 mei a.s. Daaronder vallen de vrijdagnamiddagwandelingen, de vrijdagnamiddagfietstocht, de dinsdagavondfietstocht, de busreis naar Sluis, de Vlaamse wandeldag, de conditiewandelingen en de verkoopdag kledij.

We lopen nog niet vooruit met een beslissing omtrent de rest van de maand mei en de maand juni, maar men dient zich ervan bewust te zijn dat naar alle waarschijnlijkheid ook de activiteiten van die maanden geheel of minstens gedeeltelijk niet zullen doorgaan.

Van zodra de beslissing definitief valt worden alle waarborgen voor de activiteiten (wandelweekend, fietsweekend en culinaire wandeling) METEEN teruggestort. In de loop van deze week zullen we ook al de eventuele betaalde inschrijvingen voor de busreis van 2 mei terugstorten. Alle terugstortingen gebeuren op de rekeningen waarmee de betaling verricht werd.

Het bestuur werkt aan een nieuwe planning voor het najaar.

Samen met u hoop ik op betere tijden.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Nieuwsflash 13/03/2020
Corona deel 1
Afgelasting alle activiteiten
tot en met 19 april


Beste Witloofstappers en -trappers,

In de geest van het burgemeestersbesluit van de zone KASTZE, tevens schatplichtig aan de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad die het Nationaal Rampenplan in werking stelde én gelet op het besluit van de Wandelfederatie om alle wandeltochten en vergaderingen af te gelasten, nemen wij ook vanuit De Witloofstappers en -trappers het besluit om alle activiteiten van De Witloofstappers en -trappers tot en met zondag 19 april a.s. (het einde van de paasvakantie) af te gelasten.

Dat betekent onder meer dat er GEEN bestuursvergaderingen zijn, geen wandelen op vrijdagnamiddag, geen zwerfvuilactie (die van de gemeente waarmee onze actie samenviel is overigens eveneens afgeschaft), geen fietsen op vrijdagnamiddag, geen kledijverkoop, geen conditiewandeling en geen cursus GPS for dummies.

Dit besluit nemen we niet lichtzinnig. We moeten nu eenmaal beseffen dat een zeer grote deel van onze leden tot de verhoogde risicogroepen behoren en vatbaarder zijn voor zeer ernstige tot zelfs dodelijke gevolgen van het coronavirus.

Behoudens andersluidende berichtgevingen gaan al onze activiteiten terug van start na de paasvakantie en dus vanaf maandag 20 april a.s.

Sportieve groeten,

Peter Maertens, voorzitter De Witloofstappers en -trappers.

divider

Groene gemeente

Kampenhout is gelegen in de Brabantse laagvlakte en is gekend als dé witloofstreek van Midden-Brabant. De gemeente is begrensd door het druk bevaarde kanaal Leuven-Dijle, door de luchthaven van Zaventem en ligt via de “Chaussée d’Haecht” nog eens dichtbij Brussel. Maar toch is het een ongelofelijk groene gemeente met de mooie natuurgebieden "Torfbroek" en "Ter Bronnen" met een zeer zeldzame biotoop. Wandelaars kunnen kennismaken met talrijke geklasseerde gebouwen, monumenten, oude hoeven en kastelen, rustieke landschappen en bossen.

divider

Contact

Voor meer informatie contacteer via e-mail: voorzitter@witloofstappers.be.

We zijn ook actief op Facebook:

divider

Sponsors

Met dank aan onze sponsors:

Sponsor_Spar_Berg1

Sponsor_Spar_Berg2

Sponsor_Spar_Berg3

Sponsor_Spar_Berg4


Sponsor_Hof_ten_Dormaal


Sponsor_Hilde_Scheers_Voetverzorging


Sponsor_Outdoorjackets1 Sponsor_Outdoorjackets2