Lidmaatschap

De Witloofstappers tellen meer dan 200 leden. We willen jou er graag bij!

divider

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 20 euro per jaar. Kinderen tot 18 jaar waarvan één ouder reeds lid is van De Witloofstappers en bij die ouder inwonen, betalen slechts 10 euro.

Voor dit luttele bedrag:

 • word je toetredend lid van VZW De Witloofstappers en -trappers
 • kan je deelnemen aan een aantal gratis activiteiten ingericht door De Witloofstappers (zie het Jaaroverzicht)
 • ben je automatisch ook toetredend lid van de overkoepelende wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen VZW
 • ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de georganiseerde wandeltochten en op de weg van en naar deze wandeltochten volgens de voorwaarden van de collectieve ongevallenpolis onderschreven door onze federatie Wandelsport Vlaanderen
 • ben je ook ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de fietstochten en op de weg van en naar de fietstochten volgens de voorwaarden van de collectieve ongevallenpolis onderschreven door onze vereniging
 • krijg je vier maal per jaar ons clubblad De Wegwijzer bij jou in de bus, aangevuld met maandelijkse nieuwsflashes per e-mail
 • ontvang je 4 x per jaar Wandel.be, het ledenmagazine van onze federatie
 • kan je genieten van een aantal wandeltochten bij andere wandelverenigingen die jou door onze club worden aangeboden
 • kan je gratis deelnemen aan bepaalde cursussen ingericht door onze club
 • kan je tegen een zeer voordelige bijdrage deelnemen aan busreizen, ingericht door onze club, naar andere wandelbestemmingen
 • via de spaarkaart kan je gratis of tegen sterk verminderde prijzen clubkledij of de wandelgids Walking in Belgium verwerven. Of, je kan de spaarkaart, volgens de bepalingen van het spaarreglement, aanwenden als betaalmiddel voor sommige activiteiten
 • Indien je langer dan een jaar lid bent, kan je vast lid worden en stemrecht verwerven op de Algemene Vergadering en zo mee het beleid van onze club bepalen.

Bij heel wat mutualiteiten wordt het lidgeld terugbetaald!

divider

Waarom de Witloofstappers?

De Witloofstappers leggen graag hun eigen accenten:

 • van mei tot augustus zijn er de wekelijkse Donderdagavondwandeltochten
 • gedurende gans het jaar wordt er om de twee weken gewandeld op vrijdagnamiddag
 • alternerend met de vrijdagnamiddagwandelingen wordt gedurende gans het jaar om de twee weken gefietst op vrijdagnamiddag.

De Witloofstappers willen graag minstens éénmaal per jaar op reis naar iets verdere wandel- en fietsoorden (tegen betaalbare prijzen natuurlijk). Ze organiseren ook busreizen en wandel- en fietsééndaagsen.

De Witloofstappers vinden de natuur zeer belangrijk en voeren daarom zwerfvuilacties.

De Witloofstappers vinden moderne technieken interessant genoeg om er cursussen over te organiseren: wandelen via GPS op smartphone, inleiding tot Garmin BaseCamp, enz.

divider

Toetredingsformulier

Door je gegevens in te vullen in het toetredingsformulier en na betaling van je lidgeld op rekeningnummer BE45 0017 2008 0889 word je lid van De Witloofstappers.

Het lidgeld bedraagt 20 euro per jaar. Kinderen tot 18 jaar waarvan één ouder reeds lid is van De Witloofstappers en bij die ouder inwonen betalen slechts 10 euro.

Gelieve 'Lidgeld + jouw naam' op de overschrijving te vermelden.

Dank voor je toetreding!